Wat te doen wanneer uw werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts?

Wat te doen wanneer uw werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts?

28-05-2020

Wanneer een werknemer langdurig ziek is, wordt de arbodienst ingeschakeld om het ziekteproces en de mogelijkheden tot re-integratie te beoordelen. De bedrijfsarts onderzoekt de  situatie mede aan de hand van de duur en de aard van de ziekmelding, zo wordt er vanaf 6 weken een probleemanalyse opgesteld en na 2 jaar een WIA-uitkering aangevraagd. Bij deze verschillende stadia doet de bedrijfsarts dus een oordeel, waarbij het een mogelijkheid is dat de werknemer het hier niet mee een is. Wat zijn dan de mogelijkheden? 

 

Moet de werknemer het advies van de bedrijfsarts opvolgen?

Wanneer de werknemer het niet eens is met het advies van de bedrijfsarts, dan is de eerste stap om dit met de bedrijfsarts zelf te bespreken. Komt uw werknemer er niet uit met het oordeel van de bedrijfsarts? Dan is er altijd een mogelijkheid om een collega-bedrijfsarts te vragen om mee te kijken. Het aanvragen van een second opinion is sinds 2017 een stuk gemakkelijker gemaakt. Dan kan er eventueel een aanpassing van het advies volgen, nadat een tweede bedrijfsarts de situatie onderzocht heeft. Het aanvragen van een second opinion betekent echter niet dat het eerste advies niet gevolgd dient te worden. Dit advies blijft staan totdat het tweede advies wordt gegeven. Wanneer de medewerker zich niet houdt aan de verplichtingen die bij het traject met de arbodienst komen kijken, dan zijn er bijbehorende juridische sancties voor u als werkgever, zoals het staken of opschorten van het loon.

 

Het contact tussen de zieke werknemer en de bedrijfsarts

Bij een langdurig ziekteproces komen veel emoties kijken. Het is begrijpelijk dat de medewerker zich niet altijd kan vinden in de uitspraken van de bedrijfsarts. Echter is het voor een succesvolle re-integratie en een goede relatie met de werknemer van belang dat er goed contact onderhouden wordt tussen u en de werknemer. Om het contact tussen u, de werknemer en de arbodienst te ondersteunen, kunt u wellicht hulp gebruiken van de begeleiding die wij aanbieden. Zo voorkomt u de situatie waarbij de medewerker zich in het nauw gedreven voelt, of er verschillende sancties aan bod dienen te komen wanneer de medewerker geen medewerking verleent in het verplichte traject.

 

Hulp nodig bij contact met een zieke werknemer?

Het contact is essentieel binnen het re-integratie traject, daarom ondersteunen wij u hier als werkgever graag bij. Bij Gesprek met personeel bent u aan het juiste adres wanneer u het contact tussen u, de arbodienst en de werknemer wilt verbeteren, om de re-integratie te bevorderen. Neem voor meer informatie gerust contact met ons op.