Samenwerken met een gespreksbegeleider

Samenwerken met een gespreksbegeleider

16-03-2021

Het voeren van arbeidsgesprekken kan lastig zijn, zowel voor u als werkgever als voor uw werknemer. Omdat er tijdens deze gesprekken regelmatig ook kritiek wordt geuit, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat beide partijen kalm en vriendelijk blijven. Samenwerken met een gespreksbegeleider is een goede oplossing in deze situatie. Gesprek met Personeel helpt u graag met arbeidsmediation.

 

Arbeidsmediation: wat houdt dit in?

Neem bijvoorbeeld het voortgangsgesprek. Het doel van een voortgangsgesprek is het bespreken van het functioneren van uw medewerker. Hier hoort, naast het benoemen van positieve dingen, meestal ook het aankaarten van verbeterpunten bij. Dit gesprek vindt gebruikelijke jaarlijks plaats. Bij arbeidsmediation treedt een gespreksbegeleider op als onpartijdige gespreksleider tussen u en uw werknemer. Hij of zij begeleidt u bij de voorbereiding op het gesprek en tijdens het lastige gesprek zelf. De mediator zorgt ervoor dat het gesprek kalm, gelijkwaardig en vriendelijk blijft. Hiernaast legt de gespreksbegeleider het gesprek vast en zorgt hij of zij voor een direct ondertekend verslag om het personeelsdossier compleet te maken.

 

Waarom samenwerken met een gespreksbegeleider?

Naast het feit dat u door samen te werken met een gespreksbegeleider beter voorbereid bent op het gesprek, kan een mediator voorkomen dat er een arbeidsconflict of een verslechterde verstandhouding ontstaat als gevolg van het voortgangsgesprek. Sterker nog, het voeren van een opbouwend functioneringsgesprek kan de relatie tussen werkgever en werknemer verbeteren. Dit resulteert in minder ziekteverzuim en een fijnere samenwerking. Het is natuurlijk voor u als werkgever ook fijn dat u ondersteuning krijgt tijdens het gesprek en dat u tijd bespaart met de werkzaamheden die de gespreksbegeleider u uit handen neemt. Tot slot bouwt u met onze gespreksbegeleider een up-to-date personeelsdossier op waarmee u juridisch sterk staat.

 

Wat kan Gesprek met personeel voor u betekenen?

Wij zorgen ervoor dat onze gespreksbegeleider u zoveel mogelijk uit handen neemt. Denk aan de voorbereiding op het gesprek, begeleiding tijdens het gesprek, de vastlegging en ondertekening. Kritiekpunten worden met uw medewerker besproken en direct vertaald naar een verbetertraject, zodat het altijd opbouwend werkt. Het doel van het gesprek is vooruitgang voor zowel uw medewerker als voor uzelf.

Neem gerust contact met ons op als u behoefte heeft aan ondersteuning. Samen zorgen we er voor dat uw gesprekken soepel verlopen.

 

Neem contact op