Hoe gaat u als werkgever om met een medewerker die een burn-out heeft?

Hoe gaat u als werkgever om met een medewerker die een burn-out heeft?

10-05-2020

Een burn-out is in Nederland een van de meest voorkomende oorzaken van langdurig ziekteverzuim. De werkgever speelt een belangrijke rol in het gehele traject van herstel en re-integratie en is daarmee een belangrijke factor in de communicatie. Wat kunt u als werkgever doen om het contact met de werknemer en de arbodienst zo goed mogelijk te laten verlopen? 

 

Rechten en plichten van de werknemer bij een burn-out

Een medewerker die door ziekte uitvalt, heeft recht op loon. Om dit echter in werking te stellen en in goede banen te leiden is er een medisch oordeel nodig, waarbij de arboarts de burn-out vaststelt. Aan de hand van de beperkingen die de arboarts vaststelt, worden er maatregelen opgesteld. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de re-integratie en indien nodig een andere functie waar binnen de medewerker kan gaan re-integreren. Hierbij is vastgelegd dat zowel werknemers als werkgevers mee dienen te werken en er dus sprake is van een re-integratieplicht. 

 

Tips voor werkgevers hoe om te gaan met burn-outs bij medewerkers

Re-integratie vraagt inspanning van zowel de werkgever als van de werknemer. Daarnaast is het van belang om samen het contact met de arbodienst zo goed mogelijk te laten verlopen. Een open en oplossingsgerichte houding is hierbij van belang, evenals de interesse naar de medewerker en de huidige situatie waar de medewerker zich in bevindt. Hoewel de medewerker inhoudelijk met de arbodienst in gesprek is, heeft u natuurlijk de gelegenheid om interesse en steun te tonen aan de medewerker. Daarnaast bent u in contact met de arbodienst om de re-integratie en de eventuele andere functiemogelijkheden vorm te geven. Het is daarbij belangrijk om een open houding naar de medewerker aan te houden, omdat er veel emoties komen kijken bij het herstelproces. Het herstel gaat stap voor stap, in nauwe samenwerking met de arbodienst. Een geduldige aanpak met oog voor de medewerker is hierbij erg belangrijk. Wij adviseren u graag over hoe u het contact met deze medewerker zo goed mogelijk aan kunt pakken!

 

Hulp nodig bij contact met medewerkers met een burn-out?

Onenigheid of miscommunicaties tussen de werknemer en werkgever tijdens het herstel en re-integratie kunnen voor arbeidsconflicten zorgen, die het herstel en onderlinge contact niet bevorderen. Daarom kunnen wij u als werkgever bijstaan en adviseren als een onafhankelijke gesprekspartner. Op deze manier kunt u uw medewerker goed bijstaan in het herstel en het proces zo voorspoedig mogelijk laten verlopen! Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening.