Een zieke werknemer weigert contact, wat nu?

Een zieke werknemer weigert contact, wat nu?

18-06-2020

Wanneer een werknemer ziek is, dan is het belangrijk om goed contact te onderhouden. Hier kunnen echter wat misverstanden ontstaan tussen de rechten en plichten van een zieke werknemer en de plichten van de werkgever. Een arbeidsconflict met een zieke werknemer wilt u natuurlijk zo veel mogelijk voorkomen, maar hoe kunt u hierbij het beste in contact komen met de werknemer in kwestie? In deze blog delen wij een aantal tips om hier zo constructief mogelijk mee om te gaan. 

 

Wat zijn de rechten en plichten van een zieke werknemer?

Een medewerker dient zich op de afgesproken manier ziek te melden bij de werkgever. Wanneer er een arbodienst wordt ingeschakeld dient te medewerker de benodigde informatie te verschaffen zodat de arbodienst kan bepalen of de medewerker recht heeft op loon. De arbodienst informeert de werkgever dan over het proces, herstel en de re integratie. De medewerker geeft dan toestemming voor de informatie die met de werkgever gedeeld kan worden. Uiteraard mag de medewerker er ook voor kiezen om zelf dit contact te onderhouden en de werkgever zelf op de hoogte te houden. Indien de medewerker het niet eens is met het oordeel en advies van de bedrijfsarts, heeft hij of zij het recht om een second opinion in te schakelen. Medewerkers worden geacht om zich te houden aan de re-integratieverplichtingen en afspraken met betrekking tot controle. Het niet naleven hiervan kan namelijk gevolgen hebben voor het ontvangen van loon en is daarmee een belangrijke factor voor een voorspoedig proces voor zowel de werknemer als de werkgever. 

 

Hoe neem je als werkgever contact op bij ziekte van de werknemer?

Dat de werkgever wordt bijgestaan door de arbodienst, betekent niet dat er geen contact meer is tussen de werkgever en de werknemer. Echter ligt een deel van de taken met betrekking tot controle bij de arbodienst, dus bij benadering van de werknemer is er wel terughoudendheid geboden. Daarentegen is goed contact met de werkgever een belangrijk onderdeel van re-integratie, waarbij er voor de werkgever een aantal aandachtspunten van belang is om dit goed te laten verlopen:

  • Laat vooroordelen achterwege in het gesprek en probeer open te informeren naar de situatie van de werknemer
  • Stel duidelijke vragen aan de werknemer
  • Probeer oplossingsgericht te blijven denken

De onderwerpen die aan bod dienen te komen zijn de gezondheid van de medewerker, de prognose van de ziekte en verwachtingen met betrekking tot de duur daarvan en als laatste de mogelijkheden om werkzaamheden te verrichten. Een medewerker die ziek is kan wellicht het contact wat afhouden, bang zijn voor oordelen, of zich kwetsbaar voelen in contact met de werkgever. Probeer daarom een open en ondersteunende houding te bieden en rekening te houden met de situatie van de werknemer. 

 

Hulp nodig bij het thuis bellen tijdens ziekte werknemer?

Er kunnen veel emoties in het spel zijn wanneer een medewerker een gesprek weigert. Daarom is het raadzaam om niet alleen afhankelijk te zijn van de arbodienst, maar ook als werkgever ondersteuning te krijgen van een gespreksbemiddelaar. Bij Gesprek met personeel kunnen wij u ondersteunen bij gesprekken met werknemers wanneer deze niet goed bereikbaar zijn tijdens hun ziekteproces. Zo kunnen wij u voorzien van ondersteuning en tips bij het aangaan van goed contact, waardoor een arbeidsconflict voorkomen kan worden. Neem gerust contact met ons op voor hulp en ondersteuning