Een goed gespreksverslag maken, hoe doet u dat?

Een goed gespreksverslag maken, hoe doet u dat?

26-05-2021

Tijdens een functioneringsgesprek, oftewel een jaargesprek, wordt het functioneren van een medewerker besproken. Een belangrijk onderdeel van het voeren van een functioneringsgesprek is het maken van een gespreksverslag. Hoe kunt u dit het beste doen?

 

Wat moet er in een functioneringsverslag?

In het functioneringsverslag worden verschillende punten opgenomen. Het is een korte samenvatting van alle dingen die zijn besproken tijdens het jaargesprek. Deze dingen worden in chronologische volgorde in het verslag opgenomen. Het belangrijkste onderdeel van het verslag is het stukje over de gemaakte afspraken. We sommen voor u op wat er in een gespreksverslag moet worden opgenomen:

  • Algemene gegevens, zoals de datum, plaats, tijd, namen van de aanwezigen en functies;
  • De aanleiding van het gesprek en het doel;
  • De besproken onderwerpen, zoals het functioneren en de feedback van de medewerker;
  • De gemaakte afspraken en actiepunten in een plan van aanpak;
  • Een handtekening van beide partijen.

 

Gespreksverslag toevoegen aan het personeelsdossier

Na het gesprek is het belangrijk dat het verslag wordt toegevoegd aan het personeelsdossier. Dit draagt namelijk bij aan het actueel houden van het personeelsdossier en een consequent personeelsbeleid. Hiermee kan later nog worden teruggelezen wat er is besproken en kan de voortgang in de gaten worden gehouden. Daarbij kan het dossier handig zijn bij misverstanden die ontstaan in de toekomst. Tot slot staat u met een zorgvuldig en volledig personeelsdossier juridisch sterk, mocht er een arbeidsconflict ontstaan. 

 

Wat kan Gesprek met personeel voor u betekenen?

Gesprek met personeel helpt u graag met het voeren van een soepel jaargesprek. Wij nemen u de voorbereiding uit handen en handelen als mediator tijdens het gesprek, om zo eventuele conflicten te voorkomen. Ook helpen wij u met de verslaglegging. Tijdens het gesprek maakt de gespreksbegeleider aantekeningen die achteraf worden verwerkt in een gestructureerd verslag. De begeleider zorgt ook voor een direct ondertekend verslag door beide partijen.

 

Neem contact met ons op

Het is voor u als werkgever of leidinggevende natuurlijk fijn als u ondersteuning krijgt tijdens dit gehele traject. U bespaart tijd met de werkzaamheden die uit handen worden genomen. Wilt u gebruik maken van onze diensten of heeft u nog vragen? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op.