Hoe gaat u als werkgever om met ziekmelding na een arbeidsconflict?

Hoe gaat u als werkgever om met ziekmelding na een arbeidsconflict?

08-01-2020

 

Arbeidsconflicten zijn helaas niet altijd te voorkomen. Een conflict tussen werknemers of tussen uzelf en een werknemer kunnen leiden tot vervelende situaties, waaronder ziekmeldingen. Om escalatie en langdurig ziekteverzuim te voorkomen moet er zorgvuldig om worden gegaan met deze lastige situaties. Hoe gaat u als werkgever zorgvuldig om met ziekmelding na een arbeidsconflict? 

 

Medische redenen of arbeidsconflict? Achterhaal de oorzaak

Het is niet altijd mogelijk om de signalen die wijzen op een naderend arbeidsconflict te herkennen als werkgever. Ongewenst gedrag of meningsverschillen kunnen snel uitgroeien tot een vervelende situatie voor een of meerdere werknemers. Zo vervelend, dat degene zich genoodzaakt kan voelen om zich ziek te melden. Voor u als werkgever een moment om in te grijpen en in gesprek te gaan met de werknemer.

 

Wanneer de werknemer na het gesprek de ziekmelding niet intrekt is het aan te raden om de bedrijfsarts gelijk in te schakelen. Alleen de bedrijfsarts kan bepalen of de werknemer daadwerkelijk ziek is om medische redenen of door het voorgevallen conflict. Wanneer de bedrijfsarts concludeert dat het gaat om situatieve arbeidsongeschiktheid, waarbij de werknemer niet in staat is om te werken totdat de situatie opgelost is, kan een ‘afkoelingsperiode’ van twee weken ingelast worden. 

 

gespreksbegeleiding bij ziekteverzuim

Schakel een mediator in 

Na een periode waarbij beide partijen elkaar niet hebben hoeven ontmoeten en na hebben na hebben kunnen denken over de vervolgstappen, zal er naar een oplossing moeten worden gezocht. Vaak is de situatie zodanig dat het niet gezamenlijk opgelost kan worden. Het is dan verstandig om een mediator in te schakelen. Als bemiddelaar kan deze expert, zonder een kant te kiezen, het gesprek begeleiden en aansturen op een oplossing die voor beide partijen werkt. Aan te raden is om de uitkomsten van dit gesprek schriftelijk vast te leggen, te laten ondertekenen door beide partijen en toe te voegen aan het personeelsdossier van de betrokken werknemer(s). 

 

Ontslag na arbeidsconflict

Het kan voorkomen dat de situatie zodanig uit de hand is gelopen dat ontslag de enige overgebleven optie is. Met behulp van een mediator kan een vaststellingsovereenkomst tussen beide partijen worden opgemaakt. Hierbij onderhandelt u met uw werknemer over de voorwaarden van de contractbeëindiging. Het is hierbij belangrijk dat u een geldige reden opgeeft en dat u aan kan tonen dat er alles aan gedaan is om het conflict op te lossen. 

 

Gespreksbegeleider nodig?

Arbeidsconflicten vragen een correcte en zorgvuldige aanpak. Om het conflict zo snel mogelijk op te lossen zonder langdurig ziekteverzuim is het aan te raden om een onpartijdige partij toe te voegen aan het gesprek met de werknemer. Gesprek met personeel kan hierin faciliteren als gespreksbegeleider

 

NEEM DIRECT CONTACT OP