Vragen functioneringsgesprek werkgever


Functioneringsgesprekken zijn een belangrijk onderdeel voor de ontwikkeling van uw bedrijf en de prestaties van uw werknemers. In verschillende cao’s is het opgenomen dat u als werkgever of leidinggevende minstens eenmaal per kalenderjaar een functioneringsgesprek voert. Ook uw medewerker kan om een functioneringsgesprek vragen indien zij hier aanleiding toe zien.

In het functioneringsgesprek staat de ontwikkeling van uw werknemer centraal. U komt beiden met vragen en onderwerpen om te bespreken: in het gesprek komen problemen aan de orde, maar ook zaken die het functioneren van uw werknemer kunnen bespoedigen.

Weet u wat u tijdens een functioneringsgesprek moet vragen?
 

man die mee kijkt met personeel ONDERSTEUNING BIJ 

 FUNCTIONERINGSGESPREK? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

Onderwerpen en vraagstukken van een functioneringsgesprek

Algemene vragen

In het gesprek is het belangrijk het functioneren van uw werknemer in kaart te brengen vanuit hun eigen standpunt. Om hier een beter beeld van te krijgen zijn er vragen die u als leidinggevende kunt stellen over hun rol binnen het bedrijf en hun functie in het algemeen:

  • Welke problemen zou je graag bespreken?
  • Heb je prestaties bereikt waar je trots op bent sinds het laatste functioneringsgesprek?
  • Zijn er zaken waar je tegen aanloopt tijdens je werkzaamheden?
  • Heb je het gevoel dat je voldoende begeleid wordt in je functie?
  • Hoe bevalt de werksfeer?
  • Wat zou je in de toekomst meer willen doen?

Gerichte vragen

Indien er aspecten zijn aan het functioneren van uw medewerker die niet voldoen aan de verwachtingen of richtlijnen van het bedrijf, kunt u proberen gerichte vragen te stellen die de medewerker betrekken bij het verbeteren van deze punten:

  • Zie je punten waarop je jouw werkprestaties kunt verbeteren?
  • Wat heb je eraan gedaan om deze problemen op te lossen?
  • Op welke manier zou je beter begeleid kunnen worden in je werkzaamheden?

Probeer samen met uw werknemer tot een oplossing te komen, zodat zij een actieve rol spelen in hun eigen verbetering. Stel doelen in voor de toekomst, die u bij een volgend functioneringsgesprek kunt evalueren. Het is hierbij verstandig op een rustige manier te blijven communiceren om conflict te voorkomen.

Een verbeterplan opstellen

Als uit het functioneringsgesprek blijkt dat er verbeterpunten zijn in de werkprestaties, is het verstandig een verbeterplan op te stellen. Indien zo’n verbeterplan nodig is, bent u als werkgever verplicht deze voor uw werknemers op te stellen. Het is het beste dit aan het eind van het gesprek te doen, als alle onderwerpen van het functioneringsgesprek aan de orde zijn gekomen.

Een gespreksbegeleider inschakelen

Het kan verstandig zijn een neutrale derde partij bij het functioneringsgesprek en het opstellen van het verslag te betrekken. Deze persoon kan u helpen met het aankaarten van moeilijke onderwerpen en houdt de gemoederen rustig. Ook het accuraat verslag leggen van het gesprek wordt u door de gespreksbegeleider uit handen genomen. Dit is immers een zeer belangrijk onderdeel van het functioneringsgesprek. Indien er een juridisch conflict ontstaat met uw werknemer staat u sterker met een goed bijgehouden personeelsdossier.

Gesprek met personeel heeft jarenlange ervaring als neutrale gespreksbegeleider en is zeer bedreven in de verslaglegging van functioneringsgesprekken. Toekomstige afspraken worden nauwkeurig vastgelegd en toegevoegd aan het personeelsdossier van uw medewerker.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over onze diensten.
 

Neem direct contact op