Verslag functioneringsgesprek


In het verslag wordt vastgelegd wat u met uw werknemer heeft besproken tijdens het functioneringsgesprek. Hieronder vallen zaken die het functioneren van uw werknemer kunnen verbeteren, evenals uw arbeidsrelatie. In het functioneringsverslag worden zowel de positieve als minder positieve punten besproken. In sommige gevallen leiden functioneringsgesprekken zelfs tot harde afspraken die het functioneren van de werknemer moeten verbeteren.

Van elk functioneringsgesprek dient een verslag te worden gemaakt, die in het personeelsdossier gaat. Niet alleen bent u juridisch verplicht tot het bijhouden van een personeelsdossier, zo kunt u ook de voortgang van uw medewerker in de gaten houden.

Weet u wat er allemaal in het verslag moet staan?
 

Gesprek Met Personeel kan bij een functioneringsgesprek het verslag direct uitwerken en ondertekenen


 

 ONDERSTEUNING BIJ 

 FUNCTIONERINGSGESPREK? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

Algemene gegevens

Het verslag begint met de algemene gegevens. Zo kan de vastlegging van het functioneringsgesprek nooit in het verkeerde personeelsdossier terecht komen, en weet u in geval van een functiewisseling of promotie onder welke arbeidsomstandigheden de betreffende complimenten en verbeterpunten aan de orde waren.

  • De gespreksdatum
  • De naam van de werknemer
  • De huidige functie van de werknemer
  • De naam van de leidinggevende
  • De naam van de gespreksvoerder (indien van toepassing; bijvoorbeeld wanneer u Gesprek met personeel inschakelt als neutrale, derde partij)

Besproken onderwerpen

Na de algemene gegevens bevat het verslag een samenvatting van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen, en de beoordeling die u uw werknemer geeft op deze punten. De onderwerpen die u opneemt in het functioneringsgesprek zijn afhankelijk van de doelen van uw bedrijf, aan welke aspecten van de arbeidsrelatie waarde wordt gehecht, eerdere afspraken met uw werknemer en een preliminaire evaluatie van uw werknemer op basis van uw voorbereiding. Denk aan:

  • Samenwerken met en functioneren binnen het team
  • Beoordeling functie-specifieke onderdelen
  • Behaalde en niet-behaalde doelstellingen, vastgelegd in het vorige functioneringsgesprek
  • De door de medewerker aangegeven positieve en minder positieve feedback

Afspraken en verbeterpunten

Tijdens het functioneringsgesprek gaat u met uw medewerker in op hun functioneren binnen het bedrijf. Hier kunt u beiden complimenten en kritiekpunten voor aandragen. Aan het eind van het functioneringsgesprek moet een plan van aanpak worden bedacht: hoe gaat u beiden zorgen voor de voortzetting van een goede arbeidsrelatie? Deze afspraken en verbeterpunten legt u vast in het verslag.

Ondertekening verslag functioneringsgesprek

Het verslag van het functioneringsgesprek is een officieel document, dat ondertekent dient te worden door de werkgever en werknemer. In de meest gunstige situatie bent u het met elkaar eens en kunt u probleemloos het verslag ondertekenen. Het kan echter voorkomen dat uw werknemer niet akkoord gaat met het verslag, in dat geval is er iets misgegaan in het functioneringsgesprek. U kunt uw werknemer ook niet dwingen het verslag te ondertekenen.

Mocht u het document in de toekomst willen gebruiken, bijvoorbeeld in geval van een conflict met uw werknemer, moet het verslag in het personeelsdossier zijn opgenomen inclusief de handtekeningen van beide partijen. Verwacht u op voorhand moeilijkheden bij het functioneringsgesprek? In dat geval kan het raadzaam zijn een onpartijdige tussenpersoon in te schakelen. Deze kan het gesprek begeleiden of zelfs voor u voeren.

Schakel Gesprek met personeel in

Wij helpen u graag met het voeren van een succesvol functioneringsgesprek. Onze diensten zijn erop gericht u te ondersteunen in de voorbereiding, een conflictloos functioneringsgesprek te voeren en een duidelijk verslag op te stellen waar zowel u als uw werknemer zich in kunnen vinden. Als neutrale derde partij kunnen wij het functioneringsgesprek begeleiden of zelfs voor u voeren. Wij zijn ervaren in arbeidsmediation, wat de kans op hoge emoties en conflict aanzienlijk vermindert.

Daarnaast stellen we het functioneringsverslag voor u op, laten dit door beide partijen ondertekenen en zorgen ervoor dat u een up-to-date personeelsdossier bijhoudt over uw werknemer. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden van Gesprek met personeel.
 

Neem direct contact op