Verslag Beoordelingsgesprek


Anders dan bij een functioneringsgesprek draait een beoordelingsgesprek om uw mening als werkgever. Het is eenrichtingsverkeer over het functioneren, de motivatie en de resultaten van uw werknemer. U heeft de prestaties van de medewerker al voor aanvang van het gesprek beoordeeld en beargumenteerd, resulterend in een algemeen eindoordeel. Het gesprek vindt plaats om uw medewerker te informeren over deze beoordeling, en hen de kans te geven daarop te reageren.

Omdat het beoordelingsgesprek een officieel moment is voor uw werknemer en van invloed is op de loopbaan – in de vorm van een mogelijke salarisverhoging, promotie of contractverlenging – is het belangrijk daar verslag van te leggen. U kunt hiervoor een beoordelingsformulier gebruiken om uw gedachten te ordenen, gespreksonderwerpen te noteren en uw argumenten uit te werken.
 

Gesprek Met Personeel legt het beoordelingsgesprek vast in het verslag beoordelingsgesprek


 

 ONDERSTEUNING BIJ 

 BEOORDELINGSGESPREK? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

Wat komt er in het beoordelingsverslag?

Het beoordelingsverslag is een officieel document en kan worden toegevoegd aan het juridisch verplicht personeelsdossier. Het is daarom belangrijk dat u accuraat bent en uw beoordeling onderbouwt met steekhoudende argumenten, gebaseerd op de prestaties van de werknemer over het afgelopen jaar.

  • De algemene gegevens van uw medewerker, zoals naam, functie en tijd van het dienstverband
  • Afspraken uit eerdere beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken, en of deze wel of niet zijn nagekomen
  • De belangrijkste aspecten van de functie van uw werknemer
  • Uw beoordeling op deze aspecten over het functioneren van uw werknemer
  • Een toelichting over uw beoordeling
  • Een algemeen eindoordeel en de mogelijke consequenties die daaraan ten grondslag liggen
  • Afspraken die u met uw werknemer maakt over de toekomst

Ondertekenen van het beoordelingsverslag

Het is mogelijk dat uw werknemer zich niet kan vinden in de gegeven kritiek, of een andere reden heeft om het beoordelingsverslag niet te willen ondertekenen. Het is belangrijk dat u als leidinggevende rustig blijft en probeert te begrijpen waarom de werknemer niet wil tekenen. Is dit het geval, dan zijn verschillende opties mogelijk. U kunt proberen tot een compromis te komen en aanpassingen maken in het verslag, waarna er wel door beide partijen getekend kan worden.

Wil uw werknemer geen compromis sluiten? Dat is vervelend, want u kunt hem of haar niet dwingen het beoordelingsverslag te ondertekenen. Het tekenen van het verslag is niet verplicht. Wat u uw werknemer wel kunt vragen is een bewijs van inzage te tekenen. Zo laten zij weten dat ze wel kennis hebben genomen van de beoordeling. Eventueel kunnen zij een toelichting schrijven over de reden waarom ze niet willen tekenen. Neem deze documenten ook op in het personeelsdossier.

Hulp bij de verslaglegging

Heeft u het vermoeden dat uw werknemer zal weigeren het beoordelingsverslag te ondertekenen? Dan kan het inschakelen van een gespreksbegeleider wellicht een goede oplossing zijn. Gesprek met personeel is ervaren in het bemiddelen tussen werkgevers en werknemers, en kan voorkomen dat emoties hoog oplopen. Zo voorkomt u een escalerende conflictsituatie. Wij bieden hulp bij de voorbereiding van het beoordelingsgesprek, het opstellen van het verslag en kunnen zelfs de beoordelingsgesprekken volledig overnemen.

Het is immers een tijdrovende klus waar zowel u als de werknemer tegen opzien. Op deze manier weet u zeker dat de verslaglegging van de beoordelingsgesprekken secuur gebeurd en dat er geen problemen ontstaan in uw arbeidsrelatie met de werknemer. Voor meer informatie over hoe wij te werk gaan en u bij kunnen staan tijdens beoordelingsgesprekken, kunt u contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP