Functioneringsgesprek voorbereiden


Om een maximaal resultaat te behalen is het belangrijk het functioneringsgesprek met uw medewerker voor te bereiden. Tijdens dit gesprek kunt u als leidinggevende onderwerpen aankaarten die de werkprestaties en het werkplezier van uw werknemer kunnen verbeteren, zowel positieve punten als kritiek. Het functioneringsgesprek is een gelijkwaardig gesprek met tweerichtingsverkeer: de complimenten én kritiekpunten werken twee kanten op. Uw werknemer heeft de mogelijkheid om zelf ook met opmerkingen te komen over de werkzaamheden en arbeidsrelatie. Het functioneringsgesprek is bedoeld om allebei na te denken over manieren waarop het functioneren van de werknemer verbeterd kan worden.
 

Voorbereiden van een functioneringsgesprek


 ONDERSTEUNING BIJ HET

 VOORBEREIDEN VAN EEN 

 FUNCTIONERINGSGESPREK

 NODIG? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

De voorbereiding van het functioneringsgesprek

Om deze redenen is het belangrijk dat beide partijen goed voorbereid het gesprek in gaan. Hieronder zetten we de belangrijkste elementen uiteen voor het voorbereiden van een functioneringsgesprek, in uw rol als leidinggevende.

Transparant

Licht uw werknemer op tijd in over het functioneringsgesprek, en betrek hen actief bij de voorbereiding. Vraag uw werknemer met eigen gespreksonderwerpen te komen en maak duidelijk dat zij aangemoedigd worden deze te bespreken. Laat hen de onderwerpen uiterlijk een week van tevoren mailen, en stuur hen ook die van u.

Onderzoek

Verzamel informatie over het functioneren van uw werknemer aan de hand van het personeelsdossier, vergaderverslagen, e-mailcorrespondentie en andere relevante bronnen.

Interpreteer

Bekijk de doelstellingen die voort zijn gekomen uit het vorige functioneringsgesprek. Zijn deze doelen de afgelopen periode nagestreefd en behaald? Bekijk daarna het functioneren sinds dit gesprek: waar kunt u complimenten geven, is er iets wat goed gaat en waar zijn verbeterpunten? Bedenk ook wat u met het aanstaande functioneringsgesprek wilt bereiken.

Geef vorm

Als u bovenstaande in kaart heeft gebracht, kunt u doelstellingen bepalen voor de komende periode. Zo bereid u uw eigen lijst met gespreksonderwerpen voor. Deze onderwerpen zijn de leidraad voor de vragen die u in het functioneringsgesprek gaat stellen. Stel open vragen die inzicht bieden in de ervaringen van uw werknemer, met betrekking tot werkbeleving en functioneren.

Voor meer informatie over specifieke onderwerpen en vraagstukken bij het functioneringsgesprek leest u hier verder.

Het functioneringsgesprek

Hier zetten we kort de structuur van het functioneringsgesprek uiteen, om te zorgen dat u het maximale uit uw tijd haalt. In uw goede voorbereiding kunt u deze structuur alvast invullen zodat u alles op één overzicht heeft staan:

  • Als leidinggevende opent u het gesprek met de aangedragen agendapunten en doelstellingen
  • Geef uw werknemer de mogelijkheid zijn of haar ervaringen en observaties te delen van de afgelopen tijd
  • Neem de mogelijkheid op deze punten te reageren en uw eigen onderwerpen aan te snijden
  • Begin met zaken die goed gaan, en bespreek daarna eventueel zaken die verbetering vereisen
  • Laat uw werknemer meedenken over oplossingen voor deze verbeterpunten
  • Stel de doelstellingen op voor de komende periode en neem deze op in het verslag

Een professionele gespreksbegeleider

Veel werkgevers en werknemers zien op tegen functioneringsgesprekken, omdat tijdens het gesprek moeilijke onderwerpen aan bod kunnen komen. Ook de verslaglegging van het gesprek (en ondertekening door beide partijen) is belangrijk. Dit verslag komt in het juridisch verplicht personeelsdossier en zorgt dat u sterker staat in geval van een conflict. Heeft u moeite met de officiële aard van het functioneringsgesprek, vindt u het geven of ontvangen van negatieve feedback lastig of verwacht u een conflict met uw werknemer?

In zo’n geval kunt u Gesprek met personeel inschakelen. Wij zijn een neutrale derde partij die ervaren is in het bemiddelen tussen werkgever en werknemer. Wij zorgen ervoor dat de gesprekken prettig verlopen, de gemoederen kalm blijven en dat de verslaglegging geregeld wordt voor het personeelsdossier. Voor meer informatie over onze diensten kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Neem direct contact op