Functioneringsgesprek verplicht?


In de meeste bedrijven is het functioneringsgesprek een vast onderdeel van de jaaragenda. Tijdens dit gesprek heeft u ruimte om met uw personeel te bespreken wat u beider samenwerking en het functioneren van uw bedrijf zouden kunnen bespoedigen. Veel werkgevers en werknemers zien echter tegen het functioneringsgesprek op, omdat het conflict kan veroorzaken en er soms moeilijke onderwerpen aangesneden moeten worden.

Er wordt daarom vaak gevraagd of een functioneringsgesprek wel juridisch verplicht is. Op deze pagina leggen we uit waarom functioneringsgesprekken belangrijk zijn voor uw bedrijf, of het functioneringsgesprek wettelijk verplicht is en wat de regels voor zo’n gesprek zijn.
 

Het functioneringsgesprek is verplicht. Gesprek Met Personeel zorgt dat u aan alle wettelijke eisen voldoet.


 

 ONDERSTEUNING BIJ 

 FUNCTIONERINGSGESPREK? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

De noodzaak van functioneringsgesprekken

Een functioneringsgesprek geeft u en uw werknemer de mogelijkheid te bespreken wat goed en minder goed gaat binnen het bedrijf en de samenwerking. Als werkgever kunt u in de functioneringsgesprekken aanbieden uw werknemer meer te ondersteunen in zijn of haar werk en verbeterpunten aangeven. Zo komt u ook tegemoet aan uw zorgplicht naar uw werknemers toe. Een goed functioneringsgesprek kan leiden tot minder ziekteverzuim, beter functioneren van uw werknemers en een betere arbeidsrelatie.

In het verslag wordt aangegeven waar knelpunten liggen in het functioneren van uw medewerker. U kunt zelfs harde afspraken vastleggen om de prestaties van uw werknemer te verbeteren. Het nauwkeurig vastleggen en ondertekenen van deze afspraken door zowel werkgever als werknemer is belangrijker dan u denkt. Indien het tot een juridisch conflict komt met uw werknemer heeft u zonder verslagen van functioneringsgesprekken weinig om op terug te vallen.

Wettelijke regels rondom het functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een formeel gesprek tussen u en uw werknemer. Indien dit wenselijk is kunt u een gespreksbegeleider uitnodigen, zoals Gesprek met personeel. De door een cao verplichte functioneringsgesprekken zijn vaak noodzakelijk voor het gezond functioneren van uw bedrijf. In de gesprekken bespreekt u met uw werknemer zowel positieve als negatieve punten. Verbeterpunten en toekomstige afspraken komen aan bod en worden in het verslag genoteerd. Er zijn verschillende regels voor een functioneringsgesprek:

  • Het bespreken van ideeën voor de verbetering van werkprocessen
  • Zaken en werkzaamheden van maximaal 1 jaar terug worden besproken
  • Het maken van afspraken over de aankomende periode
  • Het officieel vastleggen van verbeterpunten en de hierbij behorende afspraken
  • Ondertekening door zowel werkgever als werknemer
  • Het verslag van het functioneringsgesprek wordt aan het personeelsdossier toegevoegd

Uw juridische verplichtingen als werkgever

De wet kent het begrip functioneringsgesprek niet, maar verschillende Nederlandse cao’s hebben het functioneringsgesprek wél opgenomen. Indien dit in uw cao het geval is, bent u als werknemer verplicht minimaal 1 keer per kalenderjaar een functioneringsgesprek te organiseren. Werknemers zijn in dat geval ook juridisch verplicht eraan deel te nemen.

Verder is het bij wet verplicht om voor al uw werknemers een compleet personeelsdossier te bewaren. In het personeelsdossier plaatst u (onder andere) de getekende arbeidsovereenkomst, afspraken over vergoedingen en gespreksverslagen van beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Voor u als werknemer is het belangrijk de afspraken met uw personeel op orde te hebben: u staat in dat geval immers sterker als er een conflict optreedt. Bijvoorbeeld als er onenigheden ontstaan over gemaakte afspraken, of bij het disfunctioneren van uw medewerker. Als werkgever moet u aan kunnen tonen dat uw werknemer onvoldoende functioneert, en dit kan door middel van de verslagen van functioneringsgesprekken.

Professionele ondersteuning bij personeelsgesprekken

Het kan lastig zijn deze zaken aan te kaarten en zorgvuldig op te nemen in een officieel document. Sommige onderwerpen leiden namelijk tot confrontaties en hoog oplopende emoties. Hierbij kan een gespreksbegeleider uitkomst bieden. Gesprek met personeel kan u helpen met de begeleiding van het gesprek, of u kunt het functioneringsgesprek geheel aan onze neutrale tussenpersoon overlaten. Wij hebben veel ervaring in het opstellen van officiële documenten zoals het functioneringsgesprek verslag en het bemiddelen tussen werkgever en werknemer.

Om een goed beeld te krijgen van wat wij voor u kunnen betekenen, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
 

Neem direct contact op