Beoordelingsgesprek voeren


Het beoordelingsgesprek is eenrichtingsverkeer, wat het voor veel leidinggevenden lastig maakt. U heeft de uitkomst immers van tevoren al vast gelegd. Daarom is vooral bij het beoordelingsgesprek uw houding cruciaal. U wil stevig in uw schoenen staan, maar ook open staan voor de reacties van uw werknemer. Werkgevers kunnen daarom best opzien tegen een beoordelingsgesprek, vooral als de beoordeling minder positief uitvalt. U heeft immers persoonlijke belang bij het bedrijf en het goed functioneren van uw werknemer.

In zulke gevallen kan Gesprek met personeel een uitkomst zijn; een onpartijdige gespreksleider die u bijstaat. Of u nu alleen of samen met een derde partij het beoordelingsgesprek aan gaat, het is goed om vooraf te weten waar u tijdens het gesprek op moet letten. Hieronder bieden we een aantal handvatten.
 

Gesprek met personeel biedt ondersteuning bij het voeren van functioneringsgesprekken


 

 ONDERSTEUNING BIJ 

 BEOORDELINGSGESPREK? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

Belangrijke punten bij het beoordelingsgesprek

Voorbereiding

Zorg voor een goede voorbereiding van het gesprek. Lees u in over de functieomschrijving van uw werknemer en vul een beoordelingsformulier in aan de hand van uw ervaringen met de werknemer, geschreven rapporten en eerdere beoordelingen

Houding

Bij aanvang van het beoordelingsgesprek heeft u de beoordeling zelf al vastgelegd. U informeert de werknemer over de uitkomst, verklaart de redenen voor de beslissing en laat weten welke consequenties aan die uitkomst verbonden zijn. Uw werknemer krijgt uiteraard wel de kans om te reageren. Met name bij een minder positieve beoordeling kan deze reactie emotioneel zijn.

Als leidinggevende moet u de balans zoeken tussen een open houding en standvastig zijn. Aan de ene kant moet u sterk in uw schoenen staan, om op een duidelijke maar kalme wijze uw onderbouwing te communiceren. Aan de andere kant moet u een luisterend oor bieden aan uw medewerker en te zorgen dat zij zich gehoord voelen.

Probeer ook om het gesprek ook op een positieve toon af te sluiten. Zo kunnen u en uw werknemer allebei met een productieve houding aan de slag gaan met de nieuwe afspraken.

Het beoordelingsformulier

Het wordt ten zeerste aangeraden een beoordelingsformulier te gebruiken tijdens het gesprek. Op dit beoordelingsformulier heeft u van tevoren de gespreksonderwerpen uitgewerkt en uw beslissing onderbouwd. Dit beoordelingsformulier kan na afloop door u beiden worden ondertekend zodat u het kunt toevoegen aan het personeelsdossier van de werknemer. Het personeelsdossier is juridisch verplicht, en in geval van een conflict met uw werknemer staat u sterker met goede documentatie.

Positieve en negatieve feedback

Bespreek niet alleen de negatieve punten, maar besteed ook aandacht aan de positieve werkprestaties tijdens het beoordelingsgesprek: geef uw medewerker een accurate representatie van de manier waarop u hen ziet.

Maak afspraken

Geef uw werknemer iets om naar toe te werken en zijn of haar werkprestaties te verbeteren. Maak hiervoor duidelijke afspraken, die u vastlegt op het beoordelingsformulier. Zo weet de werknemer waar hij of zij aan toe is, en wat er moet gebeuren om de volgende keer een positiever beoordelingsgesprek te voeren.

Valkuilen in het beoordelingsgesprek

De belangrijkste valkuil van het beoordelingsgesprek is het onderschatten ervan. Om een goed beoordelingsgesprek te voeren moet u als leidinggevende over een aantal kwaliteiten beschikken. Een open houding en het standvastig uiteen zetten van uw beoordeling zijn punten die we hierboven al noemden. Daarnaast is het belangrijk dat u gebruik kunt maken van belangrijke empathische gesprekstechnieken zoals luisteren, samenvatten en doorvragen.

Professionele gespreksbegeleiding

Is bovenstaande niet uw sterkste punt als werkgever? In dat geval is het raadzaam een training te volgen om uzelf voor te bereiden op deze jaarlijks terugkerende taak. Ook kunt u de hulp van Gesprek met personeel inschakelen. Deze onafhankelijke gespreksbegeleider bezit alle kwaliteiten die nodig zijn om het beoordelingsgesprek soepel, rustig en productief te laten verlopen. Bovendien zorgen wij ervoor dat er een beoordelingsformulier wordt ingevuld én ondertekend, die u kunt gebruiken voor het personeelsdossier.
 

Neem direct contact op