Beoordelingsgesprek Juridisch Verplicht?


Veel leidinggevenden vragen zich af of het beoordelingsgesprek juridisch verplicht is. Het beoordelingsgesprek is immers een officieel moment in de loopbaan van uw werknemer, waar een promotie, salarisverhoging of contractverlenging vanaf kan hangen. Het beoordelingsgesprek is een eenzijdig oordeel van de leidinggevende; een beslissing die al is genomen voor de werknemer erover wordt geïnformeerd. Dit maakt het beoordelingsgesprek iets waar veel werkgevers en -nemers tegenop zien. Hoewel de uitslag niet als verrassing mag komen, kunnen emoties alsnog hoog oplopen.
 

Is een beoordelingsgesprek juridisch verplicht?


 

 ONDERSTEUNING BIJ 

 BEOORDELINGSGESPREK? 


Gesprek met personeel verzorgt professionele ondersteuning tijdens het personeelsgesprek. Wij ontzorgen leidinggevenden met de voorbereiding, planning, begeleiding bij het gesprek zelf en de afronding. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden? Vraag naar onze diensten.
 

NEEM DIRECT CONTACT OP


 

Het belang van beoordelingsgesprekken

Het voeren van beoordelingsgesprekken is erg belangrijk voor het functioneren van uw bedrijf, dit om verschillende redenen:

  • U heeft de mogelijkheid het functioneren, de motivatie en de resultaten van uw werknemers te bespreken
  • Bij een negatieve uitslag kunt u harde afspraken met uw werknemer maken om de prestaties te verbeteren, zodat u daadwerkelijk vooruitgang kunt boeken
  • De verslaglegging van het beoordelingsgesprek draagt bij aan het personeelsdossier, waarmee u als werkgever sterker staat in geval van een conflict
  • Bij een positieve uitslag kan zowel de leidinggevende als de werknemer gelegenheid krijgen salarisverhoging, promotie of contractverlenging aan te kaarten

Verschil beoordelings- en functioneringsgesprek

Er is vaak verwarring tussen beoordelingsgesprekken en functioneringsgesprekken. Het belangrijkste verschil tussen de twee is dat een functioneringsgesprek een gelijkwaardig gesprek is, waarbij zowel leidinggevende als werknemer positieve punten en kritiekpunten mogen aandragen over de manier waarop de functie uitgevoerd wordt. U gaat samen in gesprek over de toekomst, en hoe u daar beiden positief aan kunt bijdragen. De ervaringen van uw medewerker staan centraal.

In een beoordelingsgesprek is er een ongelijkwaardig gesprek. Er wordt een oordeel gegeven over een periode in het verleden, gewoonlijk het afgelopen jaar. Hierin staat uw mening als werkgever centraal. U beoordeelt uw werknemer op hun prestaties en maakt indien nodig harde afspraken om deze prestaties te verbeteren. Daar komt u in het volgende beoordelingsgesprek op terug. Niet nagekomen afspraken kunnen dan negatieve consequenties hebben.

Wettelijke regels beoordelingsgesprek

Is het beoordelingsgesprek wettelijk verplicht? Nee. De wet kent de woorden beoordelingsgesprek en functioneringsgesprek niet. Het voeren van een beoordelingsgesprek is dus niet verplicht volgens de algemene wet- en regelgeving, maar in sommige cao’s is het beoordelingsgesprek wel degelijk als verplichting opgenomen. Als dit in uw cao staat, moet u de bepaling nakomen. Ook uw werknemer moet in dat geval verplicht deelnemen.

Is het beoordelingsgesprek niet in uw cao opgenomen als verplicht onderdeel? Alsnog wordt het van harte aangeraden beoordelingsgesprekken te voeren. Het opbouwen van een personeelsdossier is namelijk wél juridisch verplicht. Dit personeelsdossier bevat (onder andere) de getekende arbeidsovereenkomst, afspraken over vergoedingen, verslagen van functioneringsgesprekken en verslagen van beoordelingsgesprekken. Hoe meer informatie u heeft vergaard over de loopbaan en prestaties van uw werknemers, hoe sterker u staat in geval van een mogelijk conflict.

Verwacht u conflict?

Beoordelingsgesprekken kunnen tot conflicten leiden omdat u als werkgever ook kritische punten moet aankaarten over het functioneren van uw werknemer. Veel mensen vinden het moeilijk kritiek te ontvangen, en kunnen deze ervaren als onterecht. Dat kan ertoe leiden dat emoties hoog oplopen. Verwacht u een moeilijk beoordelingsgesprek? Dan kan een gespreksbegeleider wellicht uitkomst bieden.

Gesprek met personeel zorgt voor een neutrale tussenpersoon die uw voorbereiding begeleidt, helpt met de verslaglegging en ook het daadwerkelijke beoordelingsgesprek samen met u voert. Onze ervaren mensen zijn getraind in het voeren van moeilijke gesprekken en weten de gemoederen kalm te houden in stressvolle situaties. Zij kunnen helpen voorkomen dat een conflict escaleert, en zorgen naderhand voor een ondertekend verslag dat aan het personeelsdossier kan worden toegevoegd. 
 

NEEM DIRECT CONTACT OP