Arbeidsconflict met een zieke werknemer

Ziekte is iets wat bij ieder bedrijf voorkomt. Dit hoeft vaak geen groot probleem te zijn, maar kan helaas leiden tot vervelende situaties. Een oplossing kan dan lastig te vinden zijn. Het is in dit soort gevallen belangrijk een gesprek aan te gaan met de werknemer, maar wat moet u doen als een werknemer tijdens ziekte een gesprek weigert? Wat zijn de rechten en plichten van zieke medewerkers en werkgever? Wij hebben een aantal belangrijke aspecten bij een arbeidsconflict met een zieke medewerker voor u uiteengezet.
 

Rechten en plichten bij ziekte in het arbeidscontract

Dat een werknemer ziek is, is niets ongewoons bij de meeste bedrijven. Er zijn echter bijzondere situaties waarbij ziekte van een werknemer tot een conflict kan leiden, bijvoorbeeld wanneer een werknemer langdurig ziek is of wanneer een werknemer zich ziek meld door privé omstandigheden. Ziek personeel is nadelig voor de werkgever, omdat projecten vertraagd kunnen worden of opdrachten niet op tijd afkomen. Het is daarom van belang de rechten en plichten van medewerkers en werkgevers bij ziekte duidelijk op te nemen in het arbeidscontract en voor werkgevers om zich bij ziekte aan het stappenplan te houden, zoals beschreven in het arbeidscontract.

Wettelijke verplichtingen werkgever bij ziekte

De rechten en plichten van werknemers bij ziekte, zoals op welke manier een werknemer zich ziek moet melden, zijn opgenomen in het arbeidscontract, zoals net als de rechten en plichten van werkgevers. Volgens de Arbeidsomstandighedenwet zijn er enkele verplichtingen waar iedere werkgever zich in ieder geval aan moet houden:

  • Een werkgever is volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht beleid te voeren met betrekking tot ziekteverzuim;
  • De werkgevers is eveneens verplicht een interne of externe arbodienst in te schakelen voor ondersteuning bij het begeleiden van een zieke werknemer. De werkgever is verplicht na ziekmelding van de werknemer dit dan ook binnen 4 dagen door te geven aan de arbodienst;
  • De rechten van een werkgever zijn door deze verplichte ondersteuning van een arbodienst tot op zekere hoogte ingeperkt. Zo dient de werkgever zich bij begeleiding van en contact met de medewerker bij te laten staan door de arbodienst. Op deze manier kan een arbeidsconflict met een zieke werknemer en de werkgever namelijk zo veel mogelijk voorkomen worden.

Als gevolg van deze plichten is het de praktijk dat de werkgever terughoudend moet zijn bij het direct benaderen van de werknemer met betrekking tot het controle van de werknemer, het vragen naar de verwachte duur van de ziekte en het oproepen voor een gesprek.
 

Het gesprek aangaan met ziek personeel

In het geval dat een werknemer langere tijd ziek is, is het belangrijk voor de werkgever een gesprek aan te gaan. Een gesprek aangaan is namelijk belangrijk voor een goede re-integratie van de werknemer na langer durende ziekte. Daarnaast is het een belangrijke factor voor een snelle terugkeer van een medewerker in het geval van verzuim. Een gesprek met een zieke werknemer moet echter wel goed verlopen om een arbeidsconflict te voorkomen, daarom is het belangrijk voor de werkgever om goed te luisteren, vooroordelen achterwege te laten, irritaties in toom te houden, duidelijke vragen te stellen en vooral oplossingsgericht te denken. Tijdens een gesprek met een zieke medewerker moeten de volgende onderdelen aan de orde komen:

  • De gezondheid van de medewerker;
  • De prognose van de ziekte en eventuele verwachtingen van de duur van de ziekte;
  • De mogelijkheden van de zieke medewerker om werkzaamheden te verrichten.
     

Gesprek met werkgever weigeren tijdens ziekte

Het kan voorkomen dat een medewerker een gesprek met de werkgever tijdens ziekte weigert. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat de medewerker te ziek is om af te spreken, zich aangevallen voelt door het verzoek om op gesprek te komen of doordat de medewerker ziek is na een arbeidsconflict. Hierdoor kan een bestaand conflict met de werkgever tijdens ziekte verergeren of een nieuw conflict ontstaan. In dit soort gevallen is het oordeel van de arbodienst leidend. Een medewerker is namelijk verplicht informatie te verschaffen aan de arbodienst, die deze redelijkerwijze nodig heeft. Op deze manier kan de arbodienst de werkgever inlichten over de plichten van de werkgever, zoals het doorbetalen van de zieke werknemer.

Het is daarnaast belangrijk om ook als werkgever zelf in contact met de werknemer te staan om een goede arbeidsrelatie te onderhouden. Het is hierbij aan de werkgever om aan te sporen tot een gesprek en de communicatie met de werknemer te onderhouden, zonder hierbij tegen het advies van de arbodienst of de wensen van de werknemer in te gaan. Hierbij kan frictie ontstaan, omdat de werknemer een gesprek weigert. In deze gevallen is het verstandig om een onpartijdige gespreksbemiddelaar om de arm te nemen. Op deze manier kan voorkomen worden dat emoties hoog oplopen. Daarnaast stelt de gespreksbemiddelaar officiële gespreksverslagen op, die van belang kunnen zijn voor uw positie bij een groot arbeidsconflict.
 

Een onpartijdige gespreksbemiddelaar bij het weigeren van een gesprek

Communicatie is erg belangrijk voor de re-integratie van een zieke medewerker en om het verplichte verzuimbeleid te voeren. Het voeren van een gesprek met een zieke medewerker kan echter ook problemen met zich mee brengen, doordat een medewerker om verschillende redenen een gesprek kan weigeren of doordat de emoties tijdens zo een gesprek hoog oplopen. Het is dus verstandig om in het geval van een langdurige ziekte niet alleen afhankelijk te zijn van de ondersteuning van de arbodienst, maar door als werkgever ook een onafhankelijke gespreksbemiddelaar te betrekken.
 

Arbeidsconflicten oplossen en voorkomen

Meldt een medewerker zich bijvoorbeeld vaak ziek, meldt een medewerker zich ziek na conflict of meldt een medewerker zich naar uw mening onterecht ziek? Bij Gesprek met personeel kunnen wij u ondersteunen tijdens het gesprek met een zieke medewerker of het gesprek voor u voeren om zo vervelende situaties te voorkomen. Op deze manier zorgt u niet alleen voor een functionerende arbeidsrelatie, maar staat u ook nog eens sterker in het geval dat het arbeidsconflict groter wordt. Neem contact met ons op om arbeidsconflicten met een zieke medewerker te voorkomen of verhelpen of voor meer informatie over wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.