Functioneringsgesprek


In de meeste bedrijven is het functioneringsgesprek een vast onderdeel van de jaaragenda. Het is een formeel gesprek tussen leidinggevende en werknemer, dat zich richt zich op het functioneren van de werknemer. Hier kunnen positieve punten worden besproken, maar ook minder positieve punten. In sommige gevallen moeten er zelfs harde afspraken worden gemaakt die het functioneren van uw medewerker dienen te verbeteren.

Het functioneringsgesprek moet worden vastgelegd in een verslag, dat aan het personeelsdossier van de medewerker zal worden toegevoegd. Zo kunnen u en uw medewerker altijd aan de afspraken terug refereren in geval van een nieuwe evaluatie, en kunt u de voortgang van uw medewerker op duidelijke wijze overzien.

Een mediator inschakelen

Het functioneringsgesprek is iets waar zowel leidinggevende als werknemer tegen op kan zien. Naast positieve punten worden er immers ook verbeterpunten aangedragen. In de praktijk worden kritische onderwerpen veelal vermeden, uit angst voor een conflict en een verslechtering van de arbeidsrelatie.

Hiervoor kunt u Gesprek met personeel inschakelen. Een onafhankelijke derde persoon die u begeleidt bij de voorbereiding, het daadwerkelijke functioneringsgesprek en de verslaglegging naderhand. De mediator van Gesprek met personeel houdt het gesprek open en gelijkwaardig, waarbij leidinggevende en werknemer beiden met gesprekspunten komen.

In geval van kritiek houdt de mediator de gemoederen kalm, en neemt een neutrale positie in ten opzichte van hoog oplopende emoties. Hij of zij houdt het gesprek gaande, verduidelijkt en vraagt door waar nodig. Zo wordt escalatie van het gesprek voorkomen en kunnen de leidinggevende en werknemer samen formuleren wat er nodig is om de kritiek op te lossen. Hiervan doet de mediator van Gesprek met personeel verslag, dat direct na afloop van het gesprek door beide partijen kan worden ondertekend voor het personeelsdossier.

Voordelen van een goed functioneringsgesprek

  • Up-to-date personeelsdossiers
  • Effectievere samenwerking
  • Verlaging van het ziekteverzuim
  • Gemotiveerd personeel
  • Duidelijk personeelsbeleid

Functioneringsgesprek verplicht?

Niet iedere onderneming voert functioneringsgesprekken. Een veelgehoord argument is dat het te veel tijd kost. Als er iets speelt op de werkvloer wordt dit in de wandelgangen besproken, en wacht men niet tot het functioneringsgesprek. Wilt u weten of u verplicht bent tot het houden van functioneringsgesprekken? 

Op deze pagina zetten wij het voor u uiteen.
 

Neem contact op

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht