Gespreksbegeleider


Formele gesprekken met personeel worden door veel leidinggevenden als lastig ervaren. Neem het functioneringsgesprek. De leidinggevende vervult hierbij zowel de taak van betrokken werkgever als onafhankelijk notulist, wat conflicterend kan werken.

Om een formeel gesprek goed te laten verlopen en af te kunnen ronden gaat er veel tijd zitten in de planning, voorbereiding, het gesprek zelf, de emoties, vastlegging en ondertekening. Als er een kritiekpunt is moet deze met de medewerker worden besproken, vertaald naar een verbetertraject en direct worden vastgelegd.

Kritische onderwerpen worden echter vaak vermeden uit angst voor een conflict, waardoor het functioneringsgesprek niet aan het doel beantwoordt en er geen vooruitgang kan worden geboekt.

Een gespreksbegeleider kan uitkomst bieden. Deze neutrale derde persoon begeleidt u van begin tot eind bij moeilijke gesprekken. Hij of zij draagt zorg voor de ondersteuning en beheersing van het gesprek met uw werknemer. De gespreksbegeleider formuleert, legt het gesprek vast en zorgt voor een direct ondertekend verslag ten behoeve van het personeelsdossier.

De voordelen van een gespreksbegeleider

  • Up-to-date personeelsdossiers
  • Ondersteuning bij het gesprek
  • Voorkomen van eventuele conflicten
  • Vastlegging en direct ondertekening van het gesprek
  • Tijdbesparing


Bent u geïnteresseerd in een samenwerking met Gesprek met personeel? Neem contact met ons op voor het bespreken van de mogelijkheden voor uw onderneming.

Neem contact op

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht