Beoordelingsgesprek


Een beoordelingsgesprek is anders dan een functioneringsgesprek, waarbij werkgever en werknemer evenredig feedback kunnen geven over het functioneren van de werknemer in het bedrijf. Het richt zich op het verbeteren van prestaties en de werkrelatie in de toekomst. Bij een beoordelingsgesprek geeft de leidinggevende eenzijdig een oordeel over de werknemer. Hierin wordt gekeken naar de behaalde prestaties van het afgelopen jaar, of de afspraken uit het functioneringsgesprek wel of niet zijn gehaald en welke consequenties daar eventueel aan verbonden zijn.

Het beoordelingsgesprek kan een positieve of negatieve uitkomst hebben voor uw werknemer. Deze kan bovendien gevolgen hebben voor zijn of haar loopbaan. Naar aanleiding van het beoordelingsgesprek kan bijvoorbeeld besloten worden of de werknemer wel of niet in aanmerking komt voor promotie, salarisverhoging of contractverlenging. De uitkomst van het gesprek mag geen verrassing zijn voor uw werknemer: een goede leidinggevende geeft gedurende het jaar regelmatig feedback op zijn of haar functioneren.

Voorbeeld

Uw werknemer is 10 jaar in dienst. Tijdens het beoordelingsgesprek confronteert u de werknemer met zijn tekortkomingen. De werknemer wordt boos en ondertekent het verslag niet. De volgende dag meldt hij zich ziek. Na een afkoelingsperiode van 2 weken komt hij weer terug op het werk. Het lijkt wel alsof u de werknemer niet meer herkent, zo gesloten is zijn houding geworden.

Nu moet u toch weer de confrontatie aangaan en met de werknemer in gesprek om de situatie op te lossen. Naar aanleiding van de situatie wil u afscheid nemen van uw werknemer. De laatste jaren heeft u echter geen functionerings- en beoordelingsgesprekken gevoerd en de verslagen daarvan ontbreken dan ook in het personeelsdossier.

U gaat in gesprek met de medewerker en deelt mede afscheid te willen nemen, met uitbetaling van transitievergoeding, vakantiedagen, etc. De werknemer gaat niet akkoord. De daaropvolgende stap is het indienen van een ontslagverzoek bij de kantonrechter. De kantonrechter zal het arbeidscontract niet ontbinden, omdat u het personeelsdossier niet op orde heeft. Omdat u geen gespreksverslagen heeft, kunt u niet aantonen of u de werknemer een kans heeft geboden middels een verbetertraject te leren van zijn tekortkomingen.

De weigering van de kantonrechter om het arbeidscontract te laten ontbinden heeft gevolgen voor uw arbeidsrelatie met de werknemer. De conflictsituatie die ontstond in het boordelingsgesprek is in zoverre ge√ęscaleerd dat u hard zult moeten werken uw werknemer weer optimaal te laten functioneren.

Een gespreksbegeleider inschakelen

Ziet u door dit soort mogelijke problemen op tegen het beoordelingsgesprek met uw werknemers? U kunt een gespreksbegeleider inschakelen via Gesprek met personeel. Zij helpen u met de voorbereiding en begeleiden u tijdens het beoordelingsgesprek. Indien gewenst kunnen zij als neutrale derde persoon het gesprek voeren. De gespreksbegeleider weet wat te doen bij hoog oplopende emoties en weet een constructief gesprek te bemiddelen tussen u en uw werknemer. Ook zorgen zij voor de verslaglegging en ondertekening van het beoordelingsgesprek, zodat u dit aan het personeelsdossier kunt toevoegen.
 

Neem contact op

Wij slaan uw gegevens secuur op conform ons privacybeleid.

Velden met een * zijn verplicht